Tillbaka till kampanj

Till: Göteborgs Stad / Park och Naturförvaltningen

Bevara skateboardåkningen i Plaskis!

Anledning att skriva under

  • För att jag vill kunna fortsätta kunna skatea på plaskis