Tillbaka till kampanj

Till: Göteborgs Stad / Park och Naturförvaltningen

Bevara skateboardåkningen i Plaskis!

Anledning att skriva under

  • Det är viktigt med en levande stadsdel,där alla har plats och kan mötas över generationsgränserna.Den som störs av skateåkarna har stora problem.Mer plats för aktiviteter av olika slag ,inte minst utomhus,i närområdet.