Hoppa till huvudinnehåll

Till: Fullmäktige i Övertorneå

Bevara skogen vid Onkijärvi

Genom att skriva på denna insamling visar du stöd för det medborgarförslag som lämnas in till Övertorneå kommun inför oktobers fullmäktigemöte. Här kan du läsa förslaget:

Onkijärvi friluftsområde och rastplats är en välbesökt och lättillgänglig plats för befolkningen i Övertorneå. Runt sjön Onkijärvi finns eldstäder och motionsslinga och vid sjöns norra ände finns en timrad grillstuga, eldstad, vedbod, brygga och handikappanpassade toaletter. Onkijärvi ligger 5 km söder om Övertorneå centralort och är ett värdefullt rekreationsområde, framför allt sedan Luppioberget sålts ut till Lapland view lodge och tillgängligheten där har minskat.

I slutet av augusti anmälde markägaren i Onkijärvi att han planerar att avverka skogen kring sjön. Det är ett område på totalt 6,4 hektar (cirka 10 fotbollsplaner) som ligger längs med sjöns östra sida och inkluderar själva området precis runt rastplatsen.

Övertorneås Naturskyddsförening har inventerat området och kontaktat ansvarig myndighet Skogsstyrelsen i frågan. De har varit i kontakt med markägaren som har avböjt att inleda en process om att skydda skogen genom ett så kallat områdesskydd. Förenklat innebär det att han skulle bli ersatt med 60% av trädens värde (rotersättning) under 50 års tid. Vi hoppas att kommunen har möjlighet att ta de kontakter som behövs för att försöka hitta en lösning som leder till att skogen få stå kvar. Om området blir ett kalhygge tappar Onkijärvi sitt värde som friluftsområde för en oöverskådlig framtid.

Vi yrkar därför

att kommunen får i uppdrag att skyndsamt försöka hitta en lösning som innebär att skogen kring Onkijärvi bevaras.

Övertorneå 29 september 2023

Marie Persson, Hedenäset
Jon Mihkkal Inga, Hedenäset
Viktoria Sturk, Kannusjärvi
Eva Mäkitaavola, Hedenäset
Pernilla Sirviö, Hedenäset
Carin Wikström, Övertorneå
Mats Persson, Övertorneå
Christina Snell Lumio, Hedenäset
Björn Snell, Hedenäset
Theodor Ringborg, Hedenäset

Varför är det viktigt?

För att visa ditt stöd för det medborgarförslag som vi lämnar in. Du behöver inte vara skriven i kommunen för att stötta förslaget, utan det räcker att du har en koppling till Onkijärvi på något sätt.

Övertorneå, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2023-10-17 22:31:16 +0200

100 underskrifter nådda

2023-09-30 19:54:32 +0200

50 underskrifter nådda

2023-09-26 06:59:54 +0200

25 underskrifter nådda

2023-09-25 12:37:26 +0200

10 underskrifter nådda