Tillbaka till kampanj

Till: Politikerna i Stockholms Stadsbyggnadsnämnd

Bevara Tjurbergsparken

Anledning att skriva under

  • Förtätningen och förfulningen av Södermalm måste få ett stopp. Vi behöver alla gröna ytor!