Skip to main content

Till: Politikerna i Stockholms Stadsbyggnadsnämnd

Bevara Tjurbergsparken

Bevara Tjurbergsparken

Kära beslutfattare, vi vädjar till er:
Bygg inga nya hus i Tjurbergsparken. Avbryt den pågående planprocessen. Återta den markanvisningen som byggherren fått.
Rusta upp parken till sin fulla potential som naturpark.

Varför är det här viktigt?

Tjurbergsparken är en del av ett grönt promenadstråk som går genom södra Södermalm. Stråket är även en viktig ekologisk spridningskorridor för många vilda djur, bland annat hare, ekorre, duvhök och grävling.

Den angränsande Helgalunden är ett stadskvarter med stora kulturvärden i form av välbevarad sammanhållen 20-tals-arkitektur. Flera blåmärkta byggnader ligger alldeles intill parken. Nya hus vore ett stort ingrepp på den genomtänkta stadsplanen från början av 1900-talet.

Tjurbergsparken är en ovärderlig naturpark som erbjuder sittplatser i en rofylld miljö. En promenad genom parken lugnar själen och ger ofta fina naturupplevelser. Med den planerade exploateringen skulle den användbara delen av parken nästan helt försvinna. Kvar blir bara en brant backe. Om parken bebyggs försvinner en lugn och grön oas. Många stora och friska träd skulle också behöva fällas för att lämna plats åt de nya husen.

Tjurbergsparken, Stockholm

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • Det sker nu en gigantisk exploatering av Rosenlundsparken ett stenkast från Tjurbergsparken. Det knapras in på gröna lungor bit för bit.
  • Om fler människor planeras att bo i innerstan behöver grönområdesytan ÖKA. Därför är det absurt att bygga i parker.
  • Sthlms gatu- och fastighetskontors egen skylt om Parken ger bra motiv för att bevara den. Allt är en lisa för själen. Klimatet är högt på agendan. Ofattbart om något parti vill minska på parkerna - så viktiga för bättre luft och lugn i den alltmer förtätade staden! Oerhört viktiga för djurliv och insekter. Upprusta istället och underhåll Parken! Vatten åter i dammen, nyplantera, ta bort klotter så att parken förblir "ett fint exempel på omsorgen om stadens offentliga rum" som det står skylten.

Uppdateringar

2019-05-17 14:43:13 +0200

500 underskrifter nådda

2019-05-02 12:50:51 +0200

100 underskrifter nådda

2019-05-02 06:55:08 +0200

50 underskrifter nådda

2019-05-01 22:45:35 +0200

25 underskrifter nådda

2019-05-01 22:15:44 +0200

10 underskrifter nådda