Tillbaka till kampanj

Till: Politikerna i Stockholms Stadsbyggnadsnämnd

Bevara Tjurbergsparken

Anledning att skriva under

  • Jag har bott i området i flera år och hela parken är ett andningshål för hela området. Det år vansinnigt att göra ett ingrepp i miljön och klämma in en byggnad till. Det kan liknas som att ta bort ena lungan och på konstgjord väg uppehålla parkens existens.