Hoppa till huvudinnehåll

Till: Brödföretagen och livsmedelsbutikerna

Bröduppropet - stoppa matsvinnet

Kära brödtillverkare och matbutiker.

Sluta producera bröd som inte säljs! Hjälp oss stoppa brödsvinnet i butikerna. Ändra affärsmodellen så att bröd kan säljas till nedsatt pris innan det blir till svinn.

Med Bröduppropet kräver vi att:
* Brödtillverkarna sätter konkreta mål för att MINSKA svinnet.
* Affärsmodellen för bröd ändras så att butikerna kan ta sitt ansvar för att minska brödsvinnet i butikerna.

Dagens avtal om returrätt är en riskfaktor för svinn.

Varför är det viktigt?

Uppskattningsvis 80 000 ton bröd slängs varje år. Det blir 260 000 brödskivor i timmen, dygnet runt, året om!

Hushållen står för 30 000 ton av svinnet, men pga den ovanliga affärsmodellen för brödförsäljning, är brödsvinnet i butikerna nästan lika stort. Efter frukt och grönt är bröd det som slängs mest i butikerna. Som ett effektivt sätt att minska mängden svinn har flera butiker har börjat sälja frukt och grönt med kort hållbarhet till nedsatt pris.

Historiskt sett har de största brödtillverkarna i Sverige (Pågen, Fazer och Polarbröd) slutit avtal med butikerna om att butikerna endast betalar för brödet som säljs till konsumenten, resten hämtas tillbaka av producenten. Detta kallas för returrätt och används även för tidningar. Metoden har varit lönsam för butikerna och gör brödtillverkarna konkurrenskraftiga.

Bröduppropet menar att returrätten leder till en enorm överproduktion av bröd och att en stor del av brödet aldrig hamnar hos konsumenten. Kanske har du själv någon gång spanat efter brödpaketet med längst hållbarhetsdatum, istället för att ta den som bakades för flest dagar sedan?

Brödet som hämtas tillbaka från affärerna omvandlas till biogas, bioetanol, jäst, fjärrvärme eller foder för grisar. Brödtillverkarna hävdar att det här är ett hållbart sätt att handskas med svinn. Det är definitivt bättre att återvinna brödet än att kasta brödet i soporna. Men dagens system bidrar till att enorma mängder energi går åt limpor som vi sedan matar våra grisar med. För att inte ens nämna resurserna som går åt till all förpackning och transport.

Det är 10 gånger mer effektivt ur klimatsynpunkt att förebygga matavfall än att använda matavfallet i biogasproduktion, enligt Livsmedelsverket. Dessutom säger EU:s avfallsdirektiv att vi ska sträva mot att minska mängden avfall.

ETT BÄTTRE ALTERNATIV FINNS
Producenten Fazer has slutit ett avtal med Lidl, där butikskedjan har huvudansvaret för brödhyllan: från beställning till brödsvinn, med bland annat prisreduktion på limpor som närmar sig bäst-före-datumet. Resultatet visade på ett halverat brödsvinn redan under första månaden.

Fazers och Lidls nya approach utmanar andra företag att förbättra hållbarheten av sina system: Det mest klimatvänliga alternativet vore att helt enkelt sluta producera bröd som inte säljs.

Vi kommer inte att kunna uppnå FN:s globala mål för hållbarhet om vi fortsätter kasta mat. Vi måste halvera det globala matsvinnet per person i butik - och konsumentledet. Och för detta krävs att alla drar sitt strå till stacken.

Skriv under du med!

Hur den kommer att överlämnas

Jag tänker skicka underskrifterna digitalt pga covid-19, är min tanke i nuläget.

Uppdateringar

2020-11-06 11:49:32 +0100

Hej!

Budskapet sprider sig. Snacket går. Intresset ökar!

Lokaltidningar har uppmärksammat bröduppropet. Avesta Tidning i Dalarna samt Fagersta-Posten i Norra Västmanland.

https://www.fagersta-posten.se/artikel/vivi-startar-brodupprop-vill-minska-butikernas-svinn-blir-illamaende

Klippt ur artikeln:

Därför har Vivi nu startat en digital namninsamling, som hon hoppas ska sprida sig i hela Sverige. Syftet är att ändra brödproducenternas affärsmodell så att det är butikerna själva som ansvarar för det överblivna brödet, och inte producenterna. På det sättet skulle butikerna istället kunna sälja det överblivna brödet till ett reducerat pris.

– Jag tror att tiden är inne för förändring. De säger att vi konsumenter kräver att det finns en massa olika sorters bröd att välja mellan, men jag kräver inte det. Och jag tror inte att andra gör det heller. Tillsammans kan vi ändra det här, säger hon.

Trevlig helg och tack för hjälpen!
MVH//Vivi

2020-10-30 12:24:56 +0100

100 underskrifter nådda

2020-10-25 08:40:19 +0100

50 underskrifter nådda

2020-10-24 09:23:48 +0200

25 underskrifter nådda

2020-10-23 18:53:15 +0200

Hej. Jag vill berätta om mina källor i bröduppropet.

Matsvinnsexperten Louise Ungerths rapport från 2019. Rekommenderas!
https://louiseungerth.se/2019/06/29/brodbusar-en-rapport-om-brodsvinn/

Statistik
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Mark/Avfall/Matavfall/
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/kurser-seminarier/block/5.-slv_matsvinn.pdf

Forskning
https://www.hb.se/Om-hogskolan/Aktuellt/Nyhetsarkiv/2019/Maj/Brodsvinn-ar-en-miljobov--forskarna-vill-hitta-losning/

Nyhetsinslag
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/brodjattarna-oeniga-om-retursystemets-paverkan-pa-svinnet

Se till att sprida bröduppropet bland dina bekanta så att vi får rejäl spridning! Jag tror att tiden är mogen för en systemförändring, som gör det lättare att ta tillvara på den mat vi redan producerat, istället för att uppmuntra till slöseri.

Trevlig helg!

Med vänliga hälsningar // Vivi Båvner, miljövetare och folkbildare

2020-10-22 17:22:33 +0200

10 underskrifter nådda