Tillbaka till kampanj

Till: Länsstyrelserna i Västra Götaland och Örebro, Laxå kommun, Töreboda Kommun, Gullspångs kommun, Karlsborgs kommun

Bygg inga 240 m höga vindkraftverk vid Fägremo vid Unden

Anledning att skriva under

  • jag blev så sjuk av infraljudet så vi blev tvungna att flytta, önskar ingen annan detta,