Hoppa till huvudinnehåll

Till: Länsstyrelserna i Västra Götaland och Örebro, Laxå kommun, Töreboda Kommun, Gullspångs kommun, Karlsborgs kommun

Bygg inga 240 m höga vindkraftverk vid Fägremo vid Unden

Sjön Undens landskapsbild är hotad. Denna kampanj drivs av arbetsgruppen ”Bevara Undens unika landskapsbild”. Hjälp oss att bevara Undens unika landskapsbild!
Godkänn inga 240 m höga vindkraftverk vid Fägremo, eller andra ställen runt Unden. Stoppa ljusmiljöförstöring som följer med dessa enorma kolosser.
Vi är djupt oroade för denna påverkan på naturvärden, landskapsbild, turism och friluftsliv runt hela Unden. Orsaken är att verken kommer att synas över stora delar av Undens östra strand samt från höglänta områden i hela Tiveden. På grund av den enorma höjden, måste hinderbelysning i form av högintensivt blinkande ljus vara tänd på maximal styrka dygnet runt.

Företaget Rabbalshede Kraft AB planerar att anlägga en vindkraftsanläggning vid Fägremo, Töreboda kommun. Tillståndsansökan avseende 10 verk om 240 meters höjd, kommer att lämnas in till Länsstyrelsen Västra Götaland i början av december 2018. Därefter kommer allmänheten ha möjlighet att lämna sina synpunkter. Eftersom verken blir så höga, räcker det inte med varningsljus !

Varför är det viktigt?

Unden är en del i Tivedens varumärke av orördhet. Unden är en mytomspunnen sjö, som har en stor plats i hjärtat på boende i området såväl som turister från hela Europa. Stilla solnedgångar över Unden med blånande skog på andra sidan sjön. Stjärnklara nätter

Undens unika landskapsbild är en förutsättning för att bygden ska utvecklas - en levande välmående landsbygd som lockar både företagare och turister. I närheten finns också Tivedens Nationalpark med 100 000 besökare per år.

Unden

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2020-01-30 15:26:29 +0100

”Hej allesammans!
Nu är det hög tid att samla ihop
alla intresserade för att se till att så många yttranden som möjligt kan komma in –> så att Unden får ha sin fina horisont ifred Vi behöver samla ihop alla privatpersoner, föreningar och företag som vill värna Unden, dess natur och friluftsliv samt en fantastisk vy.
Gör så här
Maila samordnare: [email protected]
Skriv Bevara Unden i ÄMNESRADEN
Skriv vem du är, och vilken förening, företag som du företräder för vilken du/ni önskar mer info inför remissen och även vidare i processen.
Så siktar vi på att komma med vidare instruktioner och förslag till er. Samt ta in era synpunkter och idéer. Töreboda får gärna bygga vindkraftverk enligt mig, men då kan de bygga dem på en lämpligare plats och med hänsyn till naturen, friluftsliv och andra kommuner Skicka nu mail till samordnaren. Så vi kan göra lite verkstad ! Ha en fin blinkfri dag.

2019-08-29 08:19:33 +0200

100 underskrifter nådda

2018-11-23 16:33:07 +0100

50 underskrifter nådda

2018-11-21 12:08:59 +0100

25 underskrifter nådda

2018-11-20 23:22:34 +0100

10 underskrifter nådda