Till: Uppsalabor

Cykelväg Skyttorp/Storvreta

En cykelväg mellan Skyttorp och Storvreta.

Varför är det viktigt?

Minska cykelolyckor.

Uppsala, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori