Hoppa till huvudinnehåll

Till: Järfälla kommunfullmäktige

En klimatomställnings- och folkbildningsplan för nollutsläpp till år 2030 i Järfälla

Järfälla kommunen beställde en rapport av Uppsala universitet, CEMUS, CSD Uppsala och SLU för att få reda på vad kommunen behöver göra för att anpassa sig till Parisavtalet. Rapporten, en koldioxidbudget, säger att "Järfälla kommun behöver påbörja en omedelbar minskning av koldioxidutsläppen med ett minimum av årliga utsläppsminskningar på 10 % i absoluta termer – men snabbt öka denna takt upp till 15 % per år. Om en lägre
ambitionsnivå sätts i form av en fördröjd start eller lägre årliga utsläppsminskningar, innebär antingen att en trolig chans att uppnå 2°C åtagandet inte längre är möjligt, eller att ännu mer drastiska utsläppsminskningar krävs.

Vi vill att Järfällas politiker arbetar aktivt med koldioxidbudgetrapporten och:
- Verkar för att ta fram en klimatomställningsplan med årliga utsläppsminskningar på minst 10 % för att uppnå nollutsläpp till år 2030.
- Kontaktar företag, organisationer och offentlig verksamhet inom kommunen så att alla aktörer utarbetar planer för att minska sina utsläpp i motsvarande grad.
- Att kommunen inom två år gör sig av med alla innehav i klimatförstörande företag som kommunen genom sina fonder har placeringar i.
- Att kommunen verkar för ett kontinuerligt informations- och folkbildningsarbete i klimatfrågan i syfte att årligen nå alla invånare och elever i kommunen.

Vi kommer att lämna in ett medborgarförslag innan jul 2018 där vi föreslår att Järfälla kommun fattar beslut om ovanstående och erbjuder kommuninvånare att underteckna förslaget.

Hela medborgarförslaget finns att läsa här:
https://drive.google.com/open?id=1k-aP7EBU3vkFqoMuaHWXrhBIE5RPZCN_

Rapporten "Koldioxidbudget och vägar till en fossilfri framtid för Järfälla" finns att läsa här: http://www.csduppsala.se/2017/10/18/new-report-carbon-budget-and-pathways-to-a-fossil-free-future-in-jarfalla-kommun/

Varför är det viktigt?

Som klimatforskarna bakom rapporten "Koldioxidbudget och vägar
till en fossilfri framtid för Järfälla" skriver så är "1.5°C målet i
Parisavtalet är tyvärr inte längre ett rimligt eller nåbart åtagande" och om vi inte påbörjar en "omedelbar minskning av koldioxidutsläppen med ett minimum av årliga utsläppsminskningar på 10 % i absoluta termer - men snabbt öka denna takt upp till 15 % per år" riskerar vi "att uppnå 2°C åtagandet inte längre är möjligt, eller att ännu mer
drastiska utsläppsminskningar krävs".

Vi måste ta den chans vi har för våra barn, barnbarn och kommande generationer.
Järfälla

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2019-08-22 16:25:57 +0200

25 underskrifter nådda

2018-12-07 11:55:23 +0100

10 underskrifter nådda