Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kulturdep., Sv.Kyrkan och Naturvårdsverket

Erbjud svenska folket ett tilltalande ekologiskt begravningsalternativ

Erbjud svenska folket ett tilltalande ekologiskt begravningsalternativ

Kulturministern ombedes ompröva utredningen om att legalisera promession, och låt sakkunskapen få komma till tals, d.v.s. de som kan relatera till empirisk vetenskap .. och inte enbart branschintressen som tydligt visat en avsaknad av att lära nytt eller att förstå naturliga biologiska processer som det finns ett facit på ...

Varför är det viktigt?

Idag erbjuds enligt lagen 2 metoder, båda är "kvittblivnings-metoder",
medan promession erbjuder ett miljövänligt alternativ, där den döda kroppen kan få ingå i det naturliga kretsloppet (den organiska cykeln), samtidigt som kvarlevorna blir en integrerad del av jorden och samtidigt en kolfälla, i en genial interaktion mellan livet i jorden och växterna. Således bidrar vi till minskad klimatpåverkan när vi avlidit ..

Kategori

Uppdateringar

2020-06-05 06:34:25 +0200

100 underskrifter nådda

2020-06-04 05:53:17 +0200

50 underskrifter nådda

2020-06-03 22:07:12 +0200

25 underskrifter nådda

2020-06-03 21:17:37 +0200

10 underskrifter nådda

2020-05-21 10:43:09 +0200

Idag har Promessa 10 Representanter spridda på 4 kontinenter, och intresset är så stort att animerade videofilmer på tekniken visats mer än 250 miljoner gånger .. Men svenska beslutsfattare har inte vågat driva frågan på ett sakligt sätt, utan hänskjutit den till långbänk istället, och där låta ärendet förtvina i upprepandet av lögner ..