Hoppa till huvudinnehåll

Till: Örnsköldsviks Kommun

Ett säkrare Bruksvägen - Husum (Södra infarten/Dombäcksön till Fabriksvägen)

Kära Örnsköldsviks Kommun.
Bruksvägen som sträcker sig ifrån Södra infarten till Husum till Fabriksvägen är en vägsträcka som saknar gång och cykelväg och har en väldigt smal vägren. Vi har problem med bilar som kör för snabbt och visar ej hänsyn till gångare och djur.
Gångare och cyklister får kasta sig i diken och buskage för att inte bli påkörda. De med barnvagn, rullstol eller permobil har tyvärr inte alltid det alternativet och ett under att det inte har blivit några allvarliga olyckor.
Vintertid har man inte samma möjlighet att undfly ned i diket/buskagen då plogkanterna täcker upp den lilla vägren som finns och oftast går in på själva vägen.
Vi vill ha permanenta farthinder på sträckan, helst vid busshållplatserna.

Varför är det viktigt?

För våran säkerhet, men framförallt för barnens säkerhet. Det är en sträcka som många barn måste använda för att ta sig till och från skolan. De andra vägar som finns att tillgå är långa omvägar.

896 31 Husum, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2020-08-21 05:32:35 +0200

50 underskrifter nådda

2020-08-20 10:54:11 +0200

25 underskrifter nådda

2020-08-20 09:20:10 +0200

10 underskrifter nådda