Hoppa till huvudinnehåll

Till: Stefan Löfven och Morgan Johansson

Folkhögskolor kräver human asylrätt

Sundbybergs folkhögskola kräver, i samverkan med Folkhögskolor för asylrätt, följande:
- Låt barnkonventionen gälla alla barn - ge amnesti till alla barnfamiljer från de länder där FN bedömer att det råder krig eller konflikt.
- Ge amnesti till alla Sveriges ensamkommande ungdomar av alla nationaliteter.
- Stoppa alla utvisningar till krigets Afghanistan.
- Återinför "synnerligen" och "särskilt ömmande omständigheter" samt "övriga skyddsbehövande" som skäl för uppehållstillstånd.
- Återinför permanenta uppehållstillstånd som norm. På detta sätt kan vi skapa ett tryggare samhälle för alla, och vi kan parera kriser som Corona tillsammans, i en solidaritet värd namnet.

Varför är det viktigt?

Det finns nu ett förslag på en lagändring från regeringen som skulle göra Sverige till ett av de länder i EU som har hårdast flyktingpolitik. Förslaget innefattar bland annat att tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregel och att anhöriginvandringen kraftigt begränsas. På våra skolor, precis som i hela Sverige, finns elever och personal som personligen påverkas av detta. Människor som levt i Sverige under lång tid, fött barn och uppfostrat dem här, arbetat och betalat skatt under flera år och som nu riskerar att inte få göra en ny asylsökan. Enligt det nya förslaget ska ALLA som tidigare fått avslag, oavsett skäl, utvisas utan möjlighet att förnya sin asylsökan. Ändringen föreslås träda i kraft den 20 juli 2021 - därför måste vi agera snabbt för att stoppa inhumana utvisningar!

Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2021-04-30 08:56:47 +0200

100 underskrifter nådda

2021-04-29 13:28:36 +0200

50 underskrifter nådda

2021-04-29 10:54:42 +0200

25 underskrifter nådda

2021-04-29 10:24:18 +0200

10 underskrifter nådda