Hoppa till huvudinnehåll

Till: Riksdagen

Folkomrösta om Nato

Under 2022 tog Sverige flera steg mot ett medlemskap i Nato. Natomedlemskap innebär slutet på den svenska alliansfriheten och kommer få långtgående konsekvenser för det svenska samhället.

Sverige har redan påbörjat anpassningarna till alliansen, dels genom betydande eftergifter till Turkiet som kräver utlämningar av oppositionella och krigsmateriel från Sverige, dels genom att anta en lag som underminerar yttrandefriheten genom att förbjuda vissa former av granskning av Sveriges internationella samarbeten.

Varför folkomröstning?

I Nato ingår flera av världens mest våldsamma stater. Därför ökar risken att Sverige dras in i orättfärdiga krig ifall Sverige ansluter sig till alliansen. Svenskt Nato-medlemskap riskerar vidare att spä på spänningarna och öka upprustningen i Sveriges närområde. Sveriges Nato-ansökan har redan blivit en fråga Turkiet utnyttjar för att tvinga till sig stöd för sitt omfattande förtryck av det kurdiska folket.

Ryssland har försvagats politiskt, ekonomiskt och militärt av invasionen av Ukraina. Ryssland kommer att fortsätta försvagas så länge kriget pågår.

När Ryssland anföll Ukraina så försökte Nato-anhängarna hetsa igenom svenskt inträde i Nato så fort som möjligt. Men Sverige befann sig inte då, och befinner sig inte nu inför ett direkt hot om krig med Ryssland. Vi har fått rätt i vad skrev då, det finns ingen anledning till att skynda igenom Nato-medlemskap utan att vi som lever i Sverige får en chans att diskutera och ta ställning till vad ett sådant medlemskap innebär.

Nästan åtta av tio ställer sig bakom hållningen att Sverige ”bör stå upp för svenska lagar och våra principer som rättsstat gentemot Turkiet". Denna röda linje ska inte överträdas ”även om det försenar vårt medlemskap i Nato.

Så viktiga beslut som Nato-medlemskap ska inte genomföras utan folkets godkännande. Sveriges medlemskap i EU, såväl som Sveriges beslut om att stå utanför den europeiska monetära unionen togs inte utan folkomröstning. Därför motsätter vi oss att Sverige ansöker om medlemskap i Nato utan att Sveriges befolkning fått möjlighet att motsätta sig beslutet genom en folkomröstning.

Varför är det viktigt?

För att ett medlemskap i Nato skulle fundamentalt ändra Sveriges roll i geopolitiken, ett sådant beslut måste folket få en chans att påverka.

Partner

Uppdateringar

2022-05-02 11:15:09 +0200

1,000 underskrifter nådda

2022-04-23 18:06:46 +0200

500 underskrifter nådda

2022-04-20 15:08:47 +0200

100 underskrifter nådda

2022-04-20 08:39:11 +0200

50 underskrifter nådda

2022-04-19 18:45:10 +0200

25 underskrifter nådda

2022-04-19 13:33:08 +0200

10 underskrifter nådda