Hoppa till huvudinnehåll

Till: Riksdagen

Folkomrösta om Nato

Folkomrösta om Nato

Under våren har företrädare för den svenska regeringen öppnat upp för att ta beslut om ett svenskt medlemskap i Nato. Ett sådant beslut skulle innebära slutet för den svenska alliansfriheten och få långtgående konsekvenser för det svenska samhället.

Varför folkomröstning?

I Nato ingår flera av världens mest våldsamma stater. Därför ökar risken att Sverige dras in i orättfärdiga krig ifall Sverige ansluter sig till alliansen. Svenskt Nato-medlemskap riskerar vidare att spä på spänningarna och öka upprustningen i Sveriges närområde.

Ryssland har försvagats politiskt, ekonomiskt och militärt av invasionen av Ukraina. Ryssland kommer att fortsätta försvagas så länge kriget pågår. De svenska Nato-anhängarna ser att den ryska invasionen av Ukraina har gett ett tillfälligt uppsving i stödet för svenskt Nato-medlemskap. Därför söker Nato-anhängarna hetsa igenom svenskt inträde i Nato så fort som möjligt. Men Sverige befinner sig inte inför ett direkt hot om krig med Ryssland. Därför är det inte rimligt att beslut om svenskt medlemskap i Nato skyndas igenom utan att vi som lever i Sverige får en chans att sätta oss in i frågan och ta ställning till den.

Så viktiga beslut som Nato-medlemskap ska inte genomföras utan folkets godkännande. Sveriges medlemskap i EU, såväl som Sveriges beslut om att stå utanför den europeiska monetära unionen togs inte utan folkomröstning. Därför motsätter vi oss att Sverige ansöker om medlemskap i Nato utan att Sveriges befolkning fått möjlighet att motsätta sig beslutet genom en folkomröstning.

Varför är det viktigt?

För att ett medlemskap i Nato skulle fundamentalt ändra Sveriges roll i geopolitiken, ett sådant beslut måste folket få en chans att påverka.

Uppdateringar

2022-05-02 11:15:09 +0200

1,000 underskrifter nådda

2022-04-23 18:06:46 +0200

500 underskrifter nådda

2022-04-20 15:08:47 +0200

100 underskrifter nådda

2022-04-20 08:39:11 +0200

50 underskrifter nådda

2022-04-19 18:45:10 +0200

25 underskrifter nådda

2022-04-19 13:33:08 +0200

10 underskrifter nådda