Tillbaka till kampanj

Till: Regeringen

Förändra de svenska häkteslagarna

Anledning att skriva under

  • Genom häktningen sv ASAP rocky belystes återigen den svenska inhumana häkteslagen som har fått mycket kritik från intetnationellt håll, jag vill att de svenska häkteslagarna och systemet ses över och omarbetas till ett humanare och följer internationella rekommendationer, och även att minderåriga inte ska sitta häktade i häkten för vuxna.