Till: Regeringen

Förändra de svenska häkteslagarna

Förändra de svenska häkteslagarna

Genomföra förändringar i de svenska häkteslagarna så att inte människor sitter inlåsta på obestämd tid i isolering att vi som land ska följa internationella rekommendationer och humanitära råd. Att inte minderåriga ska sitta häktade i häkten avseda för vuxna.

Varför är det viktigt?

För att det är inhumant och är mycket psykiskt påfrestande för människor att sitta häktade under dessa villkor som gäller idag.

Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • stoppa statliga våldet
  • Genom häktningen sv ASAP rocky belystes återigen den svenska inhumana häkteslagen som har fått mycket kritik från intetnationellt håll, jag vill att de svenska häkteslagarna och systemet ses över och omarbetas till ett humanare och följer internationella rekommendationer, och även att minderåriga inte ska sitta häktade i häkten för vuxna.