Till: Regeringen

Förändra de svenska häkteslagarna

Genomföra förändringar i de svenska häkteslagarna så att inte människor sitter inlåsta på obestämd tid i isolering att vi som land ska följa internationella rekommendationer och humanitära råd. Att inte minderåriga ska sitta häktade i häkten avseda för vuxna.

Varför är det viktigt?

För att det är inhumant och är mycket psykiskt påfrestande för människor att sitta häktade under dessa villkor som gäller idag.

Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL