Till: Regeringen

Förändra de svenska häkteslagarna

Genomföra förändringar i de svenska häkteslagarna så att inte människor sitter inlåsta på obestämd tid i isolering att vi som land ska följa internationella rekommendationer och humanitära råd. Att inte minderåriga ska sitta häktade i häkten avseda för vuxna.

Varför är det viktigt?

För att det är inhumant och är mycket psykiskt påfrestande för människor att sitta häktade under dessa villkor som gäller idag.