Tillbaka till kampanj

Till: Regeringen och Försäkringskassan

Förbättra Försäkringskassan

Anledning att skriva under

  • Jag anser att det tillhör ett civiliserat samhälle att låta inbetalda pengar till den obligatoriska försäkringen hos försäkringskasssan gå till sjuksskrivna försäkringstagare vid sjukdom. Det är fel att utförsäkra och hänvisa till försörjningsstöd. Det innebär en återgång till 1800-talets fattigvård för sjuka människor.