Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regeringen och Försäkringskassan

Förbättra Försäkringskassan

Försäkringskassans bemötande och handläggning måste kraftigt förbättras! I dagsläget är handläggningen otroligt långsam och många som fått sjukintyg av sin läkare nekas ändå ersättning.

Vi som undertecknat denna namninsamling vill att:

1. När Försäkringskassan har mottagit dokument som man har skickat in så ska man få detta bekräftat omgående via mail eller sms (eller brev om man inte har mobiltelefon eller mail). Vidare ska den sökande hela tiden hållas uppdaterad om hur ärendet fortlöper.

2. Handläggningstiden måste förkortas markant, lämpligen ska det ta max 1-2 veckor att få besked om ens ansökan godkänns.

3. När den sökandes läkare har bedömt den sökandes arbetsförmåga (kan eventuellt göras i samråd med handläggare på Arbetsförmedlingen) och har rekommenderat sjukskrivning, så ska Försäkringskassan lita på detta, respektera det och inte ifrågasätta beslutet. Läkaren har träffat den sökande personen och har därmed bäst bild av den sökandes situation och problem. Försäkringskassans läkare ska inte systematiskt ogiltigförklara sjukskrivningar, vilket görs idag.

4. När beslut om ersättning har tagits ska ersättningen utbetalas till den sökande senast en vecka från det att beslutet har tagits. Om betalningsdagen för en ersättning är på en helgdag ska ersättningen alltid finnas på den sökandes konto dagen innan helgdagen.

5. En ansökan om ersättning ska normalt godkännas. Endast i undantagsfall får ersättning nekas, och då ska det finnas mycket goda grunder till det beslutet. I såna fall måste både den sökande och dennes läkare informeras omgående om detta beslut.

6. Handläggare på Försäkringskassan måste ha ett personligt ansvar att följa landets lagar, det system som i Finland kallas tjänstemannaansvar. Den handläggare som regelbundet tar beslut som bryter mot lagarna kan bli personligt skadeståndsskyldig.

Varför är det viktigt?

Namninsamlingen gäller både vanlig sjukpenning (sjuklön) och sjukersättning (tidigare kallades det förtidspension).

I dagsläget kan den som blir sjukskriven av en läkare ändå nekas ersättning från Försäkringskassan, ofta på väldigt godtyckliga grunder. Vidare kan redan godkända sjukskrivningar plötsligt ifrågasättas och ersättningen dras in. Eftersom den sökande har varit sjukskriven får personen varken a-kassa eller lön. Således står man plötsligt utan någon ersättning. Likväl måste den sökande handla mat och betala räkningarna.

Handläggningen och överklagande av nekad ersättning kan ta otroligt lång tid. Under tiden hänvisas den sjukskrivne att söka försörjningsstöd (socialbidrag) istället. Detta nekas ofta eftersom den sökande exempelvis har hus, bil, ägodelar och sparade pengar. För att man ska få söka försörjningsstöd måste dessa resurser först säljas och pengarna måste användas. På detta vis kan en nekad ersättning från Försäkringskassan resultera i att en tidigare fungerande privatekonomi snabbt raseras fullständigt.

Vi får inte tillåta Försäkringskassan att agera på detta vis! Det skadar både oss, våra närstående och hela samhället, när människor på detta vis kastas ut ur det trygghetssystem som vi betalar skatt för! Mänskliga resurser kastas bort! Det är ett systemfel som måste åtgärdas omgående!

Försäkringskassan ska vara en hjälp och ett stöd för den enskilda personen. Man ska känna att man vågar ansöka om stöd och att man blir bemött med respekt, och att man inte blir ifrågasatt, utpekad och misstänkliggjord. Man måste kunna lita på att man får ersättning och att ersättningen kommer inom rimlig tid! Alla sökande måste få en rimlig chans att klara sin överlevnad och betala sina räkningar i tid!

Hur den kommer att överlämnas

Digitalt till statsministern, till socialförsäkringsministern och till Försäkringskassans högsta chef.

Uppdateringar

2017-07-25 11:10:20 +0200

10,000 underskrifter nådda

2017-05-23 06:55:40 +0200

5,000 underskrifter nådda

2017-05-20 00:25:19 +0200

1,000 underskrifter nådda

2017-05-19 13:48:44 +0200

500 underskrifter nådda

2017-05-18 19:03:25 +0200

100 underskrifter nådda

2017-05-18 17:47:23 +0200

50 underskrifter nådda

2017-05-18 17:07:31 +0200

25 underskrifter nådda

2017-05-18 16:40:57 +0200

10 underskrifter nådda