Tillbaka till kampanj

Till: Regeringen och Försäkringskassan

Förbättra Försäkringskassan

Anledning att skriva under

  • Har precis fått avslag på min ansökan om sjukpenning efter 14 års sammanhängande sjukperiod. Pengarna frystes först in lagom till jul, nu avslag trots två läkarintyg med hänvisning till Af för att söka jobb. Inget svar/avslag på två ansökningar om sjukersättning för två sedan och från 2019. Har varit sjuk i långa perioder fr o m 90-talet. Nu plötsligt arbetsför! Helt sjukt.