Till: Håbo kommun

Förbättra utemiljön Ängsbackens förskola Bålsta

Photo by Power Lai on Unsplash

Denna namninsamling är ett underlag på vårdnadshavare för barn på Ängsbackens förskola Bålsta som önskar en förbättrad och mer inspirerande utemiljö på förskolans lekplatser vid entréplan.

Förbättringsförslag som framkommit är.
1. Mer fasta installationer av lekställningar/lek.
2. Solskydd till gårdarna på sommarhalvåret.
3. Mer gungor.
4. Mer färg som skapar en inspirerande utemiljö.
5. Sandlåda till första gården.

Ett förslag på hur detta kan åtgärdas är återbruk av Viby förskolas uteleksaker/gungor och lekställningar.

Varför är det viktigt?

Detta förbättringsförslag anses bidra med en förbättrad och mer inspirerande utemiljö för barnen på Ängsbackens förskola. Detta kommer att förbättra den dagliga verksamheten i form av att pedagoger och ä föräldrar på förskolan tillsammans kan skapa lek vid exempelvis lämningar för en förenklad och roligare upplevelse. En mer fantasifull och inspirerande utemiljö kommer skapa bättre förutsättningar barnen att på eget initiativ starta lek.

Habo, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori