Skip to main content

Till: Allmänheten, regeringen

Forska utan Djurförsök, vi måste ta ansvar och föra djurens talan

Forska utan Djurförsök, vi måste ta ansvar och föra djurens talan

Jag vill att stiftelser som jobbar med alternativa metoder som kan ersätta forskningen med djur, får mycket mer resurser för att föra sitt arbete vidare

Varför är det här viktigt?

Jag vill att regeringen tar mer ansvar för plågsamma djurförsök. Det finns stiftelser som Forska utan djurförsök som behöver mer resurser för att kunna gå vidare med sin forskning där djur inte behöver plågas. Det är vårt ansvar att föra djurens talan, för det kan dom inte själva.I framtiden så hoppas jag att alla levande kännande individer på jorden , kan gå sida vid sida i frihet och harmoni.

Kategori


Anledningar att skriva under

  • Jag vill att stiftelser som jobbar med alternativa metoder som kan ersätta forskningen med djur, får mycket mer resurser för att föra sitt arbete vidare
  • för att det ska förändras
  • För att det ska förändras

Uppdateringar

2019-03-24 10:20:45 +0100

50 underskrifter nådda

2019-03-19 17:33:08 +0100

25 underskrifter nådda

2019-03-18 22:30:53 +0100

10 underskrifter nådda