Hoppa till huvudinnehåll

Till: SL (Region Stockholm)

Förstärk busstrafiken i Ursvik nu!

Förstärk busstrafiken i Ursvik nu!

SL måste utöka busstrafiken i Ursvik, Sundbyberg. Det har länge behövts kraftiga förstärkningar men nu får vi istället höra att SL tänker sluta trafikera Rissne med 504 i 10 månader utan att kompensera för det. När vi redan har överfulla bussar får vi alltså en halvering av kapaciteten för anslutning till tunnelbana! Det är oacceptabelt.

SL måste:
- Utöka antalet turer på linje 504
- Kör 504y även under rusningstrafik (inte bara kvällstid).
- Se till att linje 504 antingen fortsätter från Skrivargatan till någonstans i närheten av Rissne t-bana (då den ju nu inte kan åka ända fram) eller dras i en loop tillbaka till Hallonbergen, så att man även fortsatt kan åka i två riktningar från Ursvik.

Varför är det viktigt?

Ursvik har idag 7 500 invånare, och växer i rask takt. Byggnationen i Ursvik är planerat efter de tidigare löften av utökad kollektivtrafik med både ny Tvärbana och förstärkt busstrafik som regionen en gång givit. Tvärbanan är nu ett decenium försenad och busstrafiken har inte utökats. Tvärtom finns bara en busslinje som i rusningstrafik är så full att folk står på varandra och vissa ändå lämnas kvar vid hållplatsen. Trots Coronapandemin har kapaciteten inte utökats, istället vill man nu att linje 504 (den enda busslinjen) skall sluta trafikera Rissne i 10 månader (till och med aug 2021). Samtliga som pendlar från Ursvik med kollektivtrafiken måste däremed åka åt samma håll vilket kommer orsaka än mer trängsel och dessutom större risker för Coronasmitta.

Ursvik, Sundbyberg, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori


Anledningar att skriva under

  • Barnen åker till kulturskolan i Hallonbergen
  • För att det inte funkar i Ursvik med att åka kommunalt .
  • Barn behöver åka till skola.

Uppdateringar

2020-11-14 19:58:49 +0100

500 underskrifter nådda

2020-11-13 15:57:40 +0100

100 underskrifter nådda

2020-11-13 15:28:07 +0100

50 underskrifter nådda

2020-11-13 15:10:29 +0100

25 underskrifter nådda

2020-11-13 15:02:43 +0100

10 underskrifter nådda