Hoppa till huvudinnehåll

Till: Solna Stad, Gert Wingårdh och Anders Bodin Fastigheter

Förstör inte Stockholms äldsta värdshus från 1600-talet!

Solna Stad, Gert Wingårdh och Anders Bodin Fastigheter!
Stallmästaregården i Solna är Stockholms äldsta utvärdshus, en anrik kulturmiljö som kommer att förstöras totalt av den nya byggnaden som planeras. Detta gröna hus är opassande både när det gäller stil och färg, och bryter totalt mot alla proportioner som de gamla byggnaderna besitter. Anders Bodin Fastigheter, ni har köpt upp ett av Stockholms mest värdefulla fastigheter och det första ni gör är att få igenom en ändring av byggnadsminnesförklaringen så att ni får bygga dit vad som helst? Bryr ni er överhuvudtaget om det kulturhistoriska värdet i Stallmästaregården? Tror ni att gäster kommer att vilja komma hit efter att ni satt spaden i marken? Vi som skrivit på den här namninsamlingen vill att byggplanerna upphävs, alternativt att förslaget ändras radikalt och byggs i samma färg och stil som de befintliga byggnaderna! Vi är trötta på att vårt kulturarv skändas gång på gång och vi vill inte att samma sak ska hända här som på Djurgården! Rädda Stallmästaregården från detta övergrepp innan ni behöver stå till svars och skämmas inför Stockholms invånare!

Varför är det viktigt?

Stallmästaregårdens historia är unik, byggnaden har fungerat som värdshus sedan mitten av 1600-talet och att träda in där känns som en resa tillbaka i tiden. Kring värdshuset sträcker sig en stor, lummig park med stora träd där man kan promenera och njuta av naturen. Denna lugna oas riskerar nu att förstöras genom bygget av en grön byggnad som är tänkt att ligga tätt intill 1600-talsbyggnaden och som inte ens försöker anknyta till den historiska miljön. Vi minns vad som hände när Wingårdhs, samma arkitektkontor som har ritat det här gröna huset, fick fria händer i designen av Liljevalchs nya konsthall. Vi vill inte att Stallmästaregården förstörs på samma sätt som gamla Liljevalchs, kulturarvet är inte till salu!
Läs mer här: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.arkitekturupproret.se%2F2021%2F11%2F27%2Fstallmastaregarden-invaderas-av-gron-koloss%2F%3Ffbclid%3DIwAR3DrWIoT2hBki4oCH7mfgCu2t5lnm2s9WVtkYwwRyfwHVMIgQJw8fywiWQ&h=AT2P5SQCAsQY-bE0NqW5Aau0eQe2CDUrsxXuj2S1W_BDqkdF1IbTWufmhAFadE7odj41PHWzFe6wgF2nwwecazTpvgG_PNcdIOkoGv4Xgffk-Eyse-vgdLjrury7bKGEdTrPYXRG1EkeB4inc4m8Xw

Hur den kommer att överlämnas

Namninsamlingen kommer att skickas till Byggnadsnämnden i Solna Stad, Wingårdhs Arkitektkontor och Anders Bodin Fastigheter.

Solna, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2024-03-09 08:22:54 +0100

5,000 underskrifter nådda

2024-02-19 11:23:39 +0100

Nu har Mitti Stockholm uppmärksammat namninsamlingen! Detta hade inte varit möjligt utan Er alla som skrivit under! Nu försöker vi få ännu mer uppmärksamhet, sprid namninsamlingen om ni inte gjort det än. Länk till tidningsartikeln: https://www.mitti.se/nyheter/ett-sista-forsok-att-stoppa-nya-stallis-6.3.204266.c420369df4

2024-02-08 16:56:17 +0100

1,000 underskrifter nådda

2024-02-08 09:12:28 +0100

500 underskrifter nådda

2024-02-07 19:52:36 +0100

100 underskrifter nådda

2024-02-07 18:28:29 +0100

50 underskrifter nådda

2024-02-07 16:38:06 +0100

25 underskrifter nådda

2024-02-07 15:28:36 +0100

10 underskrifter nådda