Hoppa till huvudinnehåll

Till: Sveriges regering - Stå upp för journalisters och civilsamhällets rätt till press- och yttrandefrihet i Mexiko. Låt inte handelsintressen främjas på bekostnad av det demokratiska utrymmet!

Försvara det fria ordet i Mexiko!

Det är dags att sätta sig runt bordet och göra allvar av Sveriges demokratiska anspråk i utrikespolitiken. Det går inte längre att bortse från de larmrapporter som samstämmiga internationella civilsamhällesorganisationer och journalister som är verksamma i Mexiko presenterar år efter år.

Med sina starka handelsförbindelser till Mexiko har Sverige möjlighet att skapa förändring. Stå upp för civilsamhällets och journalisters rätt till fri åsiktsbildning. Säkerställ samstämmighet i utrikespolitiken: låt inte handelsintressen främjas på bekostnad av det demokratiska utrymmet i Mexiko!

Matilda Ernkrans - biståndsminister och ansvarig för utvecklingsfrågor: Vi efterlyser tydliga riktlinjer till Sveriges ambassad i Mexiko att stärka stödet och skyddet för de som försvarar det fria ordet (till exempel genom demokratisamtal). Sverige ska vara en tydlig röst till stöd för Mexikos folks rätt till press- och yttrandefrihet.

Morgan Johansson – ansvarig för Sveriges vapenexport: Sluta exportera krigsmateriel till Mexiko, det vill säga allt som Sverige exporterar, som är framtaget för krigföring. Vapenexport är en viktig markering som legitimerar ett lands styre. Samtidigt är de svenska reglerna för vapenexport tydliga: ”ifall det förekommer allvarliga och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter eller grava brister i den demokratiska statusen utgör det hinder för beviljande av tillstånd”. Det är dags att Sverige lever upp till kriterierna om demokrati och mänskliga rättigheter!

Anna Hallberg - minister för utrikeshandel: Svenska företag ska ha en transparent kommunikation och på så sätt visa hänsyn för yttrandefrihet och demokrati. Sveriges handelsfrämjande delegationer bör träffa de som påverkas av svenska företagsinvesteringar. Det är av stor vikt att svenska företags investeringar har ett tydligt konfliktperspektiv och inte förstärker de icke-demokratiska strukturerna i Mexiko.

Varför är det viktigt?

För journalister och människorättsförsvarare är Mexiko ett av de farligaste länderna att verka i. Minst 6 journalister och 24 människorättsförsvarare mördades under 2020 i Mexiko.

Mexiko är Sveriges andra största exportmarknad till Latinamerika. Drygt 100 svenska företag exporterar bland annat läkemedel, maskiner och transportmedel. Och vapen. Hur tungt väger demokratiska hänsyn som rätten till press- och yttrandefrihet, och inte minst rätten till liv, i Sveriges relationer med Mexiko?

Dödssiffrorna från förra året är ingen nyhet. Sedan år 2000 har 147 journalister mördats, 21 har försvunnit och 52 attentat mot media-institutioner har ägt rum. Under de gångna 30 åren har över 70 präster, missionärer och andra religiösa mördats i Mexiko. Det alla dessa grupper har gemensamt är att de brukar rätten till det talade och det skrivna ordet.

I Transparency Internationals korruptionsindex hamnar Mexiko på plats 124 av 180 länder, endast fem platser från Ryssland. Detta parat med närmast total straffrihet utgör hinder för politiska initiativ som vill se ökad respekt för mänskliga rättigheter. Det utbredda våldet i Mexiko utgör ett allvarligt hot för landets fria åsiktsbildning, en av de grundläggande mänskliga rättigheterna och grunden för ett demokratiskt samhälle. Den rådande straffriheten i landet beskrivs av människorättsorganisationer som en medveten strategi sprungen ur politisk ovilja att gå till botten med brottsutredningar.

Detta måste få ett stopp. Med sina starka handelsförbindelser till Mexiko har Sverige möjlighet att skapa förändring. Därför ber vi dig att ställa upp bakom vårt upprop till försvar för det fria ordet i Mexiko! Skriv under och låt Sveriges regering veta att vi är många som står upp för mexikaners rätt att yttra sig och leva i fred.

Hur den kommer att överlämnas

Namninsamlingen kommer att överlämnas till berörda ministrar den 10 december - på internationella dagen för mänskliga rättigheter.

Uppdateringar

2021-11-17 12:54:36 +0100

100 underskrifter nådda

2021-11-08 13:39:09 +0100

50 underskrifter nådda

2021-11-01 17:11:30 +0100

25 underskrifter nådda

2021-10-28 12:38:00 +0200

10 underskrifter nådda