Tillbaka till kampanj

Till: Regeringen

Fullt studiemedel till alla studenter – riv upp CSN:s beslut!

Anledning att skriva under

  • Tycker beskrivningen talar bra för sig själv. Vi riskerar både att ofrivlligt få vår utbildning uppskjuten fast det finns digitala alternativ, och hur ska människor betala sina hyror om de inte får sitt studiestöd?