Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regeringen

Fullt studiemedel till alla studenter – riv upp CSN:s beslut!

Vi kräver att regeringen river upp beslutet och att alla studenter som tvingas vara hemma på grund av coronaviruset får fullt CSN.

Varför är det viktigt?

Om din skola eller ditt universitet stänger på grund av coronaviruset kommer du att förlora ditt studiemedel, enligt de regler som CSN presenterade den 9 mars. Detta riskerar att ställa tiotusentals studenter i en oerhört svår ekonomisk situation. Vi kräver att reglerna rivs upp och att alla studenter som tvingas vara hemma får fullt CSN.

Den 12 mars stängde Danmark alla högskolor och universitet, och det är inte osannolikt att Sverige kommer att följa deras exempel om smittspridningen inte avtar. CSN har meddelat att de i sådana fall kommer att stoppa utbetalningen av studiemedel till studenterna.

“Om skolan stänger kan du i många fall fortsätta studera, antingen genom självstudier eller genom andra former av studier, exempelvis distansstudier via internet. I så fall påverkas inte din rätt till studiestöd. Om utbildningen upphör och du inte kan fortsätta studera har du inte rätt till studiestöd under den tid som skolan är stängd,” förklarar CSN på sin hemsida.

Inte nog med att studenter ofrivilligt missar sin utbildning – de ska dessutom förlora sin inkomst.

Marxistiska Studenter uppmanar alla som vill motsätta sig detta vansinne att skriva under denna namninsamling, dels privatpersoner men också organisationer och fackförbund som vill försvara studenternas villkor.


Anledningar att skriva under

  • Det är ett hårt arbete att studera,därför stödjer jag allt som underlättar för de som försöker livnära sig på studiemedel! Guy
  • Tycker beskrivningen talar bra för sig själv. Vi riskerar både att ofrivlligt få vår utbildning uppskjuten fast det finns digitala alternativ, och hur ska människor betala sina hyror om de inte får sitt studiestöd?
  • För det är viktigt att studerande får mat och ett hem. De lever på CSN

Uppdateringar

2020-03-13 14:27:43 +0100

1,000 underskrifter nådda

2020-03-13 09:18:08 +0100

500 underskrifter nådda

2020-03-12 19:22:46 +0100

100 underskrifter nådda

2020-03-12 18:23:36 +0100

50 underskrifter nådda

2020-03-12 17:57:39 +0100

25 underskrifter nådda

2020-03-12 17:47:10 +0100

10 underskrifter nådda