Tillbaka till kampanj

Till: Regeringen

Fullt studiemedel till alla studenter – riv upp CSN:s beslut!

Anledning att skriva under

  • För det är viktigt att studerande får mat och ett hem. De lever på CSN