Tillbaka till kampanj

Till: Regeringen

Fullt studiemedel till alla studenter – riv upp CSN:s beslut!

Anledning att skriva under

  • Det är ett hårt arbete att studera,därför stödjer jag allt som underlättar för de som försöker livnära sig på studiemedel! Guy