Hoppa till huvudinnehåll

Till: SKR - Sveriges Kommuner och Regioner & Sobona

Gärna applåder men först lön för mödan, aktivera krislägesavtalet nu!

*** SEGER! ***

SKR och Sobona aktiverar krislägesavtalet i Region Stockholms intensivvårdsverksamhet.

Det är inget bra avtal på något sätt gällande återhämtning utan det handlar helt enkelt om att få ersättning i en omöjlig situation, att man i alla fall ska få betalt för de insatser som görs, säger Jane Stegring Olsson, vice avdelningsordförande i Vårdförbundet, Stockholm.

Nu gäller det att se till att arbetsplatser där avtalet inte aktiverats följer arbetstidslagen. Om så inte är fallet behöver vi kraftsamla igen så krislägesavtalet aktiveras där

***UPPDATERING*** SEGER!
SKR och Sobona aktiverar krislägesavtalet i Region Stockholms intensivvårdsverksamhet.
Det är inget bra avtal på något sätt gällande återhämtning utan det handlar helt enkelt om att få ersättning i en omöjlig situation, att man i alla fall ska få betalt för de insatser som görs, säger Jane Stegring Olsson, vice avdelningsordförande i Vårdförbundet, Stockholm.

Nu gäller det att se till att arbetsplatser där avtalet inte aktiverats följer arbetstidslagen. Om så inte är fallet behöver vi kraftsamla igen så krislägesavtalet aktiveras där.

***UPPDATERING KLAR***

SKR - Sveriges Kommuner och Regioner & Sobona måste nu acceptera Region Stockholms förfrågan om att aktivera krislägesavtalet, nu är det inte läge att snåla med pengarna på våra kompetenser.

Vi frågar oss varför det inte redan är gjort, givet att Region Stockholm uttalar sig i media om det ansträngda läget och beskriver situationen med att vårda de växande grupperna med corona som en storm, som en kris. Då måste givetvis personalen få ersättning enligt krislägesavtal, allt annat är oacceptabelt. Regionen behöver ta sitt ansvar, inte bara som arbetsgivare men också för att säkra en god och säker vård för medborgarna i denna svåra stund.

Varför är det viktigt?

Vårdförbundets medlemmar i Stockholm har på grund av det höga trycket av patienter med corona den senaste tiden börjat schemaläggas i arbetspass som är 12 timmar eller längre. Det innebär att en del personal arbetar mycket krävande 60-timmarsveckor, något som sliter på redan hårt ansatt personal som tar stort ansvar. Trots veckoarbetstider i nivå med krislägesavtalet får personalen inte högre ekonomisk ersättning, eftersom Region Stockholm nu valt att aktivera kirslägesavtalet är det nu kritiskt att SKR & Sobona godkänner Region Stockholms förfrågan. Så att den hårt arbetande vårdpersonalen får den ersättning de har rätt till.

Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2020-04-03 14:54:37 +0200

Namninsamlingen är en framgång med 5,362 underskrifter

2020-04-03 13:15:38 +0200

5,000 underskrifter nådda

2020-04-03 13:15:12 +0200

Uppdatering: Krislägesavtal aktiveras för IVA i Region Stockholm
SKR och Sobona aktiverar krislägesavtalet i Region Stockholms intensivvårdsverksamhet.
Uppdatering på kampanjsidan sker strax.

2020-04-02 20:14:28 +0200

1,000 underskrifter nådda

2020-04-02 19:33:14 +0200

500 underskrifter nådda

2020-04-02 19:25:05 +0200

Första segern är här! Region Stockholm har nu valt att aktivera krislägesavtalet, nu måste SKR - SKR - Sveriges Kommuner och Regioner & Sobona godkänna deras förfrågan så det träder i kraft! Fortsätt dela, tillsammans gör vi alla skillnad!

2020-04-02 18:55:24 +0200

100 underskrifter nådda

2020-04-02 18:44:02 +0200

50 underskrifter nådda

2020-04-02 18:34:35 +0200

25 underskrifter nådda

2020-04-02 18:28:51 +0200

10 underskrifter nådda