Skip to main content

Till: Justitieminister Morgan Johansson

Ge sexualbrottsoffer försvarsadvokat i hovrätten och Högsta Domstolen

Ge sexualbrottsoffer försvarsadvokat i hovrätten och Högsta Domstolen

Ändra så brottsoffer i sexualbrottsmål får ett målsägandebiträde, rättsligt stöd i hovrätten och Högsta Domstolen, om hen överklagar tingsrättens dom.

Varför är det här viktigt?

Regeringen har infört en samtyckeslag. Det innebär många fler rättsfall i domstolarna. Ett sexualbrottsoffer är väldigt utsatt och behöver stöd. För att spara pengar har regeringen tagit bort möjligheten för sexualbrottsoffer att få försvarsadvokat i hovrätten och Högsta Domstolen.

Det är inte klokt. Ett sexualbrottsoffer behöver stöd. Då fråntas ju sexualbrottsoffret rätten att överklaga. Det är ju ingen idé med en samtyckeslag om man inte tänker löpa hela linan ut. Ge sexualbrottsoffer rätt till målsägandebiträde i högre instanser nu!

Källor:

SVT: http://zoox.se/svt-nyheter/sara-fick-inte-brottsofferadvokat-i-samtyckesmalet-som-en-kaftsmall/

SVT: http://zoox.se/svt-nyheter/lagandring-ska-spara-pengar-sexualbrottsoffer-blir-utan-advokat/

Nationell

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori


Anledningar att skriva under

  • Jag har barn och barnbarn
  • Det är en rättsskandal att offren för våld/sexuellt våld behandlas sämre än gärningsmännen!
  • Offret har större rättighet till en advokat än brottslingen. Kvinnor i Sverige har inget skydd längre.

Uppdateringar

2019-08-01 18:10:22 +0200

500 underskrifter nådda

2019-07-29 22:24:31 +0200

100 underskrifter nådda

2019-07-29 15:36:17 +0200

50 underskrifter nådda

2019-07-29 12:58:08 +0200

25 underskrifter nådda

2019-07-29 12:42:08 +0200

10 underskrifter nådda