Tillbaka till kampanj

Till: Justitieminister Morgan Johansson

Ge sexualbrottsoffer försvarsadvokat i hovrätten och Högsta Domstolen

Anledning att skriva under

  • Det är en rättsskandal att offren för våld/sexuellt våld behandlas sämre än gärningsmännen!