Hoppa till huvudinnehåll

Till: Helsingborgs kommunfullmäktige

Ge våldsutsatta kvinnor förtur i bostadskön i Helsingborg

Ge våldsutsatta kvinnor förtur i bostadskön i Helsingborg

Den farligaste platsen för en kvinna att vistas på är hennes hem – särskilt om hon inte kan lämna det. Och när hon väl har lyckats lämna en våldsam relation så börjar nästa bostadsproblem. Tusentals kvinnor och barn blir varje år hemlösa på grund av mäns våld och många tvingas stanna kvar med förövare på grund av bostadssituationen. Det måste förändras.

Efter att ha lämnat en våldsam relation är behovet stort av att komma vidare, till ett nytt liv fritt från våld. Kommunen är ansvarig att underlätta för kvinnor och barn som utsatts för våld att få en ny bostad, enligt Socialtjänstlagen. Trots detta visar Boverkets senaste rapport att enbart var sjätte kommun ger förtur till våldsutsatta kvinnor och Helsingborg är inte en av dem. Detta leder till att kvinnor och barn spenderar mycket mer tid i skyddade boenden än nödvändigt och deras liv fortsätter stå på paus. Många kvinnor hamnar dessutom på andra-, tredje- och fjärdehandsmarknaden där de blir utsatta för sexuella trakasserier, utpressning eller övergrepp, men vågar inte anmäla, eftersom de då riskerar sitt enda möjliga boende.

Många kvinnor har utsatts för ekonomiskt våld av sin partner, exempelvis i form av att han tagit lån i hennes namn eller krävt tillgång till hennes bank-id för att handla på kredit. Det ekonomiska våldet glöms ofta bort, men är samtidigt den typen av våld som får väldigt långsiktiga konsekvenser i form av skulder, betalningsanmärkningar och liknande. Om du har varit utsatt för ekonomiskt våld blir din återgång till ett liv fritt från våld svårare, då det bland annat skapas hinder på arbets- och bostadsmarknaden.

Att ha en bostad är en grundläggande mänsklig rättighet som finns instiftat i FN-deklarationen och det slås även fast i Sveriges grundlag som säger att det allmänna särskilt ska trygga rätten till bland annat bostad. Här finns med andra viktiga åtgärder kvar att göra för att uppfylla mänskliga rättigheter, även i Helsingborg.

Helsingborgs Kvinnojour föreslår att:
* våldsutsatta kvinnor beviljas förtur i Helsingborgshems bostadskö
* eventuella betalningsanmärkningar och skulder bortses ifrån när kvinnan varit utsatt för ekonomiskt våld.

Varför är det viktigt?

Ingen ska behöva välja mellan våld och hemlöshet. Om Helsingborg införde förtur i bostadskön skulle det göra enorm skillnad för de kvinnor som tagit sig ur en våldsam relation och nu väntar på att kunna påbörja ett liv fritt från våld.

Helsingborg, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2022-07-14 13:38:44 +0200

100 underskrifter nådda

2022-07-08 10:43:38 +0200

50 underskrifter nådda

2022-07-07 20:52:53 +0200

25 underskrifter nådda

2022-07-06 14:01:57 +0200

10 underskrifter nådda