Hoppa till huvudinnehåll

Till: Linnéuniversitetet

Gör det möjligt för studenter på Linnéuniversitetet att studera på distans!

Gör det möjligt för studenter på Linnéuniversitetet att studera på distans!

Vi kräver att Linnéuniversitetet gör det möjligt för studenter att studera på distans för att minska risken för smittspridning av Coronaviruset.

Varför är det viktigt?

Coronaviruset och sjukdomen covid-19 är något som just nu starkt påverkar samhället och kommer fortsätta göra detta. Folkhälsomyndigheten har höjt risken för smittspridning inom Sverige till mycket hög. Samtidigt har utlåtanden gjorts som fastställer att det är väldigt viktigt att samhället tillsammans hjälps åt för att bromsa spridningen av viruset.

Linnéuniversitetet kan bidra till att undvika samlingar av människor och reducera tillfället då många människor möts, och är i kontakt med varandra, genom att erbjuda distanskurser. Samtidigt tillåter detta studenter som blivit drabbade av viruset att fortsätta sina studier. 

Gör det möjligt för studenter att skydda sig själva och andra utan att detta påverkar deras möjlighet att utföra sina studier. Inför distanskurser på Linnéuniversitetet.

Category


Anledningar att skriva under

  • LThe university is being incredibly irresponsible by not moving classes online especially because they have a confirmed case of Covid-19. They are putting students and faculty in danger and we need to change that.
  • tagga hemdugga?
  • I am already studying on distance, but I think it´s important to slow down the spread and I also think that it should be possible for people who are very worried to take measures which makes them feel safer.

Uppdateringar

2020-03-16 10:07:19 +0100

100 underskrifter nådda

2020-03-16 08:52:11 +0100

50 underskrifter nådda

2020-03-16 08:19:16 +0100

25 underskrifter nådda

2020-03-16 08:03:38 +0100

10 underskrifter nådda