Skip to main content

Till: Svenska regeringen

Gör ekologisk, närodlat och hälsosam mat billigare

Gör ekologisk, närodlat och hälsosam mat billigare

Jag vill att ekologisk och det närodlade samt att den hälsosamma maten ska bli billigare, jag vill även att det ska vara enklare att välja vegetariskt rent prismässigt!

Varför är det här viktigt?

Det är viktigt för hälsan att den nyttiga maten både för oss personligen men även miljön får billigare priser, då det både gynnar oss och vår närmiljö! Jag tänker även att det känns orimligt att det osockrade ska vara dyrare än de produkter som innehåller mer socker!

Kategori

Uppdateringar

2019-03-23 13:31:02 +0100

10 underskrifter nådda