Till: Elsäkerhetsverket

Gör fördjupad matematik ett tillval Elsäkerhetsverket!

Ämne: Anpassning av utbildningskrav för Auktorisation AL

Bakgrund:
I nuvarande utbildningskrav för Auktorisation AL ingår omfattande studier i matematik. Många yrkesverksamma elektriker upplever dock att nivån på den är långt överflödig för deras dagliga arbete. Beräkningar som innebär så pass fördjupad kunskap används oftare av tillverkare av motorer och ingenjörer snarare än av företagande elektriker och elsäkerhetsansvariga. Yrkesverksamma elektriker använder i stället moderna digitala verktyg för att utföra dessa beräkningar de få tillfällen det behövs, vilket gör att den teoretiska kravet blir mindre relevant. Självklart förväntar vi oss fortfarande krav på grundläggande matematik, som sådan beräkning som berör lämplig dimensionering av vanligt förekommande installationer.

Förslag:
För att bättre anpassa utbildningskraven till yrkeslivets behov föreslår vi att den nivå av matematik som är utöver verkliga behov ska erbjudas som en modulär och valbar kurs för de som verkligen har behov av den, istället för att vara obligatorisk. På så sätt kan de som vill fördjupa sina kunskaper  göra det, medan andra kan fokusera på mer relevanta färdigheter.

Förväntade Fördelar:
- Ökad Relevans: Studenterna får en mer fokuserad och relevant utbildning som direkt förbereder dem för deras yrkesroller.
- Effektivisering: Kortare och mer effektiv utbildningstid med minskad risk för att studenter upplever att de ödslar tid på överflödiga ämnen.
- Flexibilitet: Möjlighet för studenter att specialisera sig och fördjupa sina kunskaper i specifika områden som är relevanta för deras karriärmål.
- Förstärkning av Branschen: Genom att göra utbildningen mer tillgänglig kan fler auktoriserade elektriker utbildas, vilket bidrar till att möta den nuvarande bristen på elektriker och förstärker branschen.

Vi tror att denna förändring kommer att leda till en mer effektiv och relevant utbildning för Auktorisation, vilket i sin tur kommer att gynna både studenter och arbetsgivare inom elbranschen.

Varför är det viktigt?

Är du elektriker och trött på överflödiga matteundervisningar som du sen aldrig kommer att använda i yrket?

Vi föreslår att den nuvarande fördjupade matematiken ska vara valbar, inte obligatorisk, för att göra utbildningen mer relevant och tillgänglig för alla. Att få driva eget inom branchen och de friheter det ger att styra din arbetsdag ska vara inom närmre räckhåll.

Varför skriva under?

För en mer relevant utbildning
För att minska överflödig utbildningstid, speciellt för er med familj
För att främja flexibilitet i utbildningen
För att lösa bristen på auktoriserade elektriker

Stöd vår petition för att anpassa utbildningskraven för Auktorisation AL och bidra till att stärka vår bransch.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Skriv under och dela vidare!

Hur den kommer att överlämnas

Insamlingen lämnas över till ansvariga på Elsäkerhetsverket.

Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori