Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politikerna i Sundsvalls kommun

Gör Uvberget till Sundsvalls tredje tätortsnära naturreservat!

Gör Uvberget till Sundsvalls tredje tätortsnära naturreservat!

Ta initiativ till att bilda Sundsvalls tredje tätortsnära naturreservat på Uvberget med Hulitjärnen och Ottsjön.

Varför är det viktigt?

Uvberget med Hulitjärnen och Ottsjön är en unik naturmiljö med stora värden för friluftslivet. Här finns urgammal naturskog, branta stup, skogstjärnar och hänförande utsikt – på cykelavstånd från Stora torget. Samtidigt hittar allt fler Sundsvallsbor hit för att njuta av naturen och det tätortsnära friluftslivet. Utvecklingen har förstärkts under den rådande pandemin. Vår lokala natur har blivit allt viktigare för allt fler. Tyvärr är gammelskogen på Uvberget också hotad. Avverkningstrycket från skogsbruket ökar. Senast i raden av anmälda avverkningar gäller drygt tio hektar vid Ottsjön där 150-åriga granar ska fällas. Fortsätter utvecklingen kommer bara en skärva orörd natur finnas kvar; gammelskogen vid foten av Uvberget med sitt biotopskydd. Även de krumma tallarna på en "ekonomiskt onyttiga" hällmarken står säkra. Däremot fragmenteras skogsområdet, splittras som sammanhängande naturmiljö. Inte ens skonsammare avverkningsmetoder råder bot på det. När gammelgranarna faller så är det något mer än träd som försvinner. Magin i naturupplevelsen upphör, den biologiska mångfalden påverkas och det är en tragedi även för friluftslivet. Sundsvalls kommun kan vända utvecklingen. Genom att bjuda in traktens markägare till dialog och söka ekonomiskt stöd av staten kan alla bli vinnare. Kära politiker - ta initiativet! Bilda Sundsvalls tredje tätortsnära naturreservat samma år som Sundsvall firar 400-årsjubileum. Det skulle blir en gåva till alla Sundsvallsbor, även kommande generationer.

Sundsvall, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2021-02-16 09:09:43 +0100

500 underskrifter nådda

2021-02-04 19:18:53 +0100

100 underskrifter nådda

2021-02-04 06:59:41 +0100

50 underskrifter nådda

2021-02-03 21:24:11 +0100

25 underskrifter nådda

2021-02-03 19:43:53 +0100

10 underskrifter nådda