Tillbaka till kampanj

Till: Politikerna i Sundsvalls kommun

Gör Uvberget till Sundsvalls tredje tätortsnära naturreservat!

Anledning att skriva under

  • Det finns snart ingen naturskog kvar i Sverige. Skogen som avverkas ersätts med granplantage (möjlig tallplantage). All biologisk mångfald (djur, växter, organismer) i den äldre skogen går förlorad och kommer aldrig tillbaks. Kalhyggesbruket måste stoppas!