Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politikerna i Sundsvalls kommun

Gör Uvberget till Sundsvalls nästa tätortsnära naturreservat!

Ta initiativ till att bilda ett tätortsnära naturreservat på Uvberget med Hulitjärnen och Ottsjön.

Varför är det viktigt?

Uvberget med Hulitjärnen och Ottsjön är en unik naturmiljö med stora värden för friluftslivet. Här finns urgammal naturskog, branta stup, skogstjärnar och hänförande utsikt – på cykelavstånd från Stora torget. Samtidigt hittar allt fler Sundsvallsbor hit för att njuta av naturen och det tätortsnära friluftslivet. Utvecklingen har förstärkts under och efter pandemin. Vår lokala natur har blivit allt viktigare för allt fler. Tyvärr är den rika, gamla skogen i området satt under hårt tryck från skogsbruket.
Kampanjen för bildandet av ett tätortsnära naturreservat runt Uvberget med Hulitjärnen och Ottsjön har kantats av framgång och motgång:
* Våren 2022 beslutade en av traktens markägare att dra tillbaka sin avverkningsanmälan gällande tio hektar skog vid Ottsjöns östra ände.
* Sundsvalls kommun har också genom att anta en ny plan för bildandet av kommunala naturreservat pekat ut Uvberget-Ottsjön som ett möjligt framtida kommunalt naturreservat.
* Efter försäljning verkställdes tyvärr avverkningen på cirka hälften det ovan nämnda avverkningsanmälda området. Detta skedde under det ihållande regnovädret sensommaren 2023 med kalhuggning och omfattande körskador som följd.
* Ännu finns också flera aktuella avverkningsanmälningar vid Uvberget.
Blir avverkningarna verkställda kommer den biotopskyddade gammelskogen nedanför Uvbergets klipphylla att återstå som den sista skärvan orörd natur i området. Låt det inte hända!
Vägen till kommunalt naturreservat kan tyckas lång. Just nu är Selångerfjärden utpekad av Sundsvalls kommun som näst på tur för reservatsbildning. Samtidigt brådskar det runt Ottsjön. Tillräckligt mycket av det natursköna skogsområdet finns fortfarande kvar väl värt att skydda i sin egen rätt men också för de stora värden det bär på för det lokala friluftslivet. Området är fortfarande sammanhängande och består av uppvuxen tallskog, hällmark,
gamla granar, rikligt med död ved och myrmark med inslag av lövträd. Här växer hjortron och svamp. Här finns spillkråka och tjäder. Ni kommunpolitiker i Sundsvall har fortfarande möjligheten att påverka utgången. Agera för att rädda Uvberget-Ottsjön.

Hur den kommer att överlämnas

När 2000 namn är insamlade kommer listan att lämnas till Kommunstyrelsen.

Sundsvall, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2022-04-05 17:13:34 +0200

1,000 underskrifter nådda

2021-02-16 09:09:43 +0100

500 underskrifter nådda

2021-02-04 19:18:53 +0100

100 underskrifter nådda

2021-02-04 06:59:41 +0100

50 underskrifter nådda

2021-02-03 21:24:11 +0100

25 underskrifter nådda

2021-02-03 19:43:53 +0100

10 underskrifter nådda