Hoppa till huvudinnehåll

Till: GOTLANDS KOMMUNPOLITIKER OCH BESLUTSFATTARE

Gotlands kommun bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen

Gotlands kommun bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen

IPCC´s rapport gav inga tveksamma besked. Slutsatserna var tydliga och rättfram. Vi har globalt, lokalt och privat nu en uppgift framför oss att ta tag i med största allvar och stor entusiasm. Vi vill att Region Gotland (Gotlands kommun), med ambitiösa mål och konkreta handlingar, nu visar att de tar sin del av ansvaret genom att bygga en kommun med framtiden som utgångspunkt. I vårt medborgarförslag beskriver vi invånare mer i detalj hur det faktiska läget ser ut idag, förklarar vikten av att sätta igång arbetet NU och ger konkreta förslag på vilka åtgärder som bör vara på agendan och prioriteras i kommunens målsättningar, planeringar och investeringar.

Hela medborgarförslaget finns att läsa här:
https://docs.google.com/document/d/1RpUmtfDyCwFw5x9kz9OQOTgBlA-Lp42k-tU8Xv7Sp4U/edit?usp=sharing

Varför är det viktigt?

I slutet av 2017 sände fler än 15 000 forskare från 184 länder en kraftig varning till mänskligheten. De menar att mänskligheten nu riskerar sin framtid, och att vi med nuvarande trender rör oss mot omfattande mänskligt lidande och en katastrofal biologisk utarmning

Gotland

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori


Anledningar att skriva under

  • Vi måste agera nu!
  • Det behövs stora tag nu för alla om vi ska klara målen.
  • För våra barn och barnbarns framtid

Uppdateringar

2018-11-30 22:54:00 +0100

50 underskrifter nådda

2018-11-27 14:33:55 +0100

25 underskrifter nådda

2018-11-26 19:38:22 +0100

10 underskrifter nådda