Tillbaka till kampanj

Till: Inköpare och återförsäljare av hårfärgningsprodukter

Hårfärgning utan skadliga kemikalier!

Anledning att skriva under

  • För att det finns ingen mening med att förgifta oss själva och vår natur med skit, när man färgat håret i årtusenden på rätt sätt.