Hoppa till huvudinnehåll

Till: Inköpare och återförsäljare av hårfärgningsprodukter

Hårfärgning utan skadliga kemikalier!

Vi vill att konsumenter ska kunna köpa hårfärgningsprodukter som kan användas utan att de utsätts för skadliga kemikalier. Vi vill att både producenter och återförsäljare tar sitt ansvar för konsumenters hälsa liksom för vår gemensamma miljö.

Vårt mål är att du som konsument ska kunna välja produkter utan skadliga kemikalier men för det krävs det att återförsäljarna tar in dem i sitt sortiment! Idag finns det en rad olika miljövänliga produkter utan skadliga kemikalier - så varför ser vi dem inte på hyllan i vår närmaste butik?

Varför är det viktigt?

I de flesta butikers sortiment ser vi idag de konventionella hårvårds- och hårfärgningsprodukterna fylla hyllorna till bredden. Produkter vi vet innehåller flera hälsofarliga och skadliga kemikalier, både för dig som konsument men även för djur och natur.

Vi är medvetna om att producenter av dessa produkter troligtvis följer kosmetikalagstiftningen, men tyvärr är rådande lagstiftning bristfällig och tillåter idag en rad ämnen som är starkt allergiframkallande, hormonstörande, cancerogena och dessutom skadliga för vattenlevande organismer när de via våra avlopp kommer ut i hav och sjöar. Några av värstingarna är;

1-naphthol
ämnen med aminophenoler i namnet
ämnen med p-phenylenediamine (PPD) i namnet
ämnen med resorcinol i namnet
ämnen med toluene-2,5-diamine (PTD) i namnet
ämnen med parabene i namnet
ämnen med phthalate i namnet
cyclopentasiloxane

Men det finns hopp! Idag finns det en rad olika produkter utan dessa farliga ämnen, t.ex. vissa örthårfärger med tydliga användningsinstruktioner och färgkartor lämpliga för konsument att använda, eller "New Generationsfärger" (ett samlingsnamn för de färgmärken som är godkända att använda inom certifieringen Grön Salong). Vi vill se en förändring och uppmanar därför återförsäljare att ta sitt ansvar gentemot sina konsumenter genom att erbjuda ett brett sortiment fritt från skadliga kemikalier.

Denna kampanj är partipolitiskt obunden och drivs av Kemikaliegruppen, Stockholms Naturskyddsförening, https://stockholm.naturskyddsforeningen.se/kemikaliegruppen/

Kemikaliegruppen är en del av Stockholms Naturskyddsförening och arbetar för att öka medvetenheten och minska exponeringen av farliga kemikalier i vår vardagsmiljö. Vi sprider information och försöker även påverka politiker, näringsliv och olika samhällsinstanser. Vi du veta mer om vad vi gör och våra aktiviteter? Följ oss på Instagram @Kemikaliegruppen så får du veta mer!

Mer information:

http://foretag.stockholm.se/kemikaliesmartfrisor

https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/miljogifter

https://www.naturskyddsforeningen.se/frasch

Hur den kommer att överlämnas

Denna namninsamling ämnas överlämnas till ansvariga inköpare inom dagligvaruhandeln, främst till större kedjor som har en betydande marknadsandel som återförsäljare av hårvårds- och hårfärgningsprodukter.

Uppdateringar

2019-03-15 21:07:40 +0100

100 underskrifter nådda

2019-03-14 18:09:17 +0100

50 underskrifter nådda

2019-03-14 08:59:14 +0100

25 underskrifter nådda

2019-03-14 07:46:28 +0100

10 underskrifter nådda