Till: Nacka Kommun

Hastighetsdisplay i Lilla Björknäs

Givet trafiksituationen vill boende i området att en hastighetsdisplay uppförs vid Talluddsvägen (förslagsvis i norrgående riktning vid korsningen Lilla Björknäsvägen) för att upplysa förare om tillåten hastighet.

Varför är det viktigt?

Boende i området upplever att fordon framförs i farter över tillåtna och stundtals mycket över. I takt med att detaljplanerna vann laga kraft har området idag nästan helt övergått till att vara permanentboende.

De mätningar av trafiken som kommunen gjort 2013 resp 2014 visar att Talluddsvägen trafikeras av mer än 10.000 fordon per vecka. Av dessa framförs c:a 40 % av fordonen i en hastighet över eller mycket över den tillåtna.

Hur den kommer att överlämnas

Namninsamlingen kommer att sändas in som bilaga till Nacka Kommun i ärende R5867.2015

Talluddsvägen, Saltsjö-boo

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori