Skip to main content

Till: Alla

Hjälp Elton

Hjälp Elton

Ta sitt lagliga ansvar och hjälpa de som har rätt till hjälp, i det här fallet Elton och hans familj!

Varför är det här viktigt?

Elton fick en hjärninflammation endast ett par dygn gammal, vilket tyvärr inte upptäcktes på sjukhuset i tid, idag har det resulterat i att Elton bara har 10% kvar av sin hjärnvävnad. Han har även andra diagnoser och är så gott som blind.
Nässjö kommun har avslagit Eltons assistansansökan och hänvisar till 1177 och säger att Eltons omvårdnadsbehov inte överstiger det normala föräldraansvaret, vilket jag tror att alla människor med sunt förnuft förstår att det gör, och därför måste Sveriges Kommuner tolka LSS lagen lika, det ska inte vara en tolkningsfråga överhuvudtaget det ska vara en rättighet lika för alla.
Elton har ett enormt mycket större omvårdnadsbehov än jämnåriga, att påstå något annat är inget annat än ett hån mot hans mänskliga rättigheter!


Anledningar att skriva under

  • Själv klart att han ska ha all hjälp så han kan få leva ett normalt liv leffe.look.
  • Ja helt enkelt vanligt jävla bondförnuft, verkar vara en bristvara idag.
  • En självklar mänsklig rättighet att grabben får ta del av omsorgen.

Uppdateringar

2019-12-21 20:59:50 +0100

1,000 underskrifter nådda

2019-12-21 11:32:51 +0100

500 underskrifter nådda

2019-12-20 22:45:45 +0100

100 underskrifter nådda

2019-12-20 21:00:41 +0100

50 underskrifter nådda

2019-12-20 20:13:34 +0100

25 underskrifter nådda

2019-12-20 19:40:19 +0100

10 underskrifter nådda