Hoppa till huvudinnehåll

Till: Strömstads kommun

Höghus vid Capristranden? Nej Tack!

Höghus vid Capristranden? Nej Tack!

Höghus intill gränsen för Sveriges enda marina nationalpark som också gränsar till en marin nationalpark i Norge utmanar det svenska nationella miljömålet: ”För att bevara biologisk mångfald och förutsättningar för friluftsliv är det viktigt att nybyggnationen längs stränder upphör”.

Varför är det viktigt?

Det finns ett omfattande planförslag som går ut på att omvandla området vid Capri, ett av Strömstads populäraste rekreationsområden, till ett stadsområde med höghus på upp till 6 våningar. Här planeras en jättelik hotellanläggning med 140 dubbelrum , bostadshus med 70 lägenheter och en mängd p-platser (244 varav 125 i P-däck) samt en angöringsbrygga nära Capri naturreservat. Hela denna del av kusten ändrar därmed karaktär från vackert naturområde med inslag av kustbebyggelse till att mer likna en storstad. Detta i ett område bara några hundra meter från Sveriges och Norges marina nationalparker med mängder av besökare!

Planförslaget ger en kraftig överexploatering av området som får till följd att det tappar huvuddelen av sina värden som viktigt rekreationsområde för bad, strövande, fritidsfiske och båtturism. Besökarna i nationalparken i de svenska och norska områdena får också en helt annan upplevelse än en oförstörd natur då bebyggelsen kommer att synas milsvitt omkring inte minst nattetid

Området är mycket viktigt för det rörliga friluftslivet, där stora bostadskomplex och höghus inte passar alls. Nya byggnader får heller inte synas från havet.

Detta är ett unikt rekreationsområde för Strömstad, Regionen, Västkusten och Sverige som inte får förstöras.

Skriv på listan. Skriv också gärna till kommunen och ge dina synpunkter. Information om förslag till planprogram finns på Strömstads kommuns hemsida/planprogram för del av Källvik 1:73. (https://stromstad.se/byggaboochmiljo/samhallsutvecklingochplanering/detaljplaner/delavkallvik173mflkallvikenskursgard.4.eae67a917a760322d337b07.html)

Viktigt: Uppgifterna du lämnar när du skriver under listan kommer inte att användas för något kommersiellt syfte eller lämnas ut till någon utan syftar bara till att säkerställa din identitet. Läs personuppgiftspolicyn för mer information.

Kategori

Uppdateringar

2021-10-12 20:00:28 +0200

1,000 underskrifter nådda

2021-10-02 10:04:40 +0200

500 underskrifter nådda

2021-09-29 06:07:17 +0200

100 underskrifter nådda

2021-09-28 21:27:11 +0200

50 underskrifter nådda

2021-09-28 18:44:32 +0200

25 underskrifter nådda

2021-09-28 13:49:49 +0200

10 underskrifter nådda