Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kristina Petterqvist på Nacka Kommun

"Hundholmen" behöver en rastgård!

Vi har fler hundar än någonsin på Kvarnholmen och ingenstans att fritt släppa våra hundar. Det är en källa till konflikt när hundar leker i närområdet.

Kvarnholmen behöver vara attraktivt för inflyttning och med det ökade antalet bostäder kommer problemet bara bli värre med tiden.

Varför är det viktigt?

För att motverka konflikter kring hundrastning i närområdet. Dessutom kommer en hundrastgård att göra Kvarnholmen ännu mer attraktivt som ett besöksområde för närboende.

Vi har idag fina caféer lekparker och med en hundrastgård kommer ännu fler besöka Kvarnholmen.

Hur den kommer att överlämnas

Vi kommer överlämna denna lista både digitalt och fysiskt till enhetschefen för utemiljö på Nacka Kommun, Kristina Petterqvist.

Mjölnarvägen 10, 131 31 Nacka, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Links

Uppdateringar

2021-11-01 07:19:57 +0100

100 underskrifter nådda

2021-10-31 19:36:39 +0100

50 underskrifter nådda

2021-10-31 19:03:00 +0100

25 underskrifter nådda

2021-10-31 18:26:50 +0100

10 underskrifter nådda