Hoppa till huvudinnehåll

Till: Anna Ekström

Inför möjlighet till distansstudier på universiteten

De senaste två åren har världen varit drabbad av en omfattande pandemi. Samtidigt som konsekvenserna av detta har varit förödande för såväl människor som företag så har pandemin även påvisat möjligheter vi inte trodde fanns. När restriktionerna är ett minne blott bör var och en ställa sig frågan: Varför avskaffa de möjligheter som banar väg för ett bättre Sverige?

Medan debatten är i full gång gällande distansmöjligheterna på arbetsmarknaden hamnar utbildningsväsendet i skymundan. När många arbetstagare ska ges möjlighet att arbeta i större utsträckning från valfri plats ska studenterna tvingas tillbaka till skolbänkarna. Det är lätt att glömma att alla fördelar med distansarbete även kan appliceras på distansutbildning. Jag ska därför mer ingående förklara problematiken med den enkelriktade debatten, fördelar med distansstudier och lösningen på problemet.

Möjligheterna att studera på distans är idag synnerligen begränsade. Många utbildningar finns överhuvudtaget inte att läsa på distans. Samtidigt som politiker och arbetsmarknaden skriker efter fler människor med högre utbildning ges inte människor förutsättningen att studera då de tvingas infinna sig fysiskt på ett lärosäte närmare fem dagar i veckan. Studenter vill kunna ta del av utbildningen på ett sätt som möjliggör bästa inlärning, för är det inte vad det i grunden handlar om, att lära upp framtidens akademiker, tjänstemän och arbetare?

Fördelarna är många: Vissa har lättare att ta till sig när de kan anpassa sina studier eller gynnas av flexibiliteten då de har familj. Somliga bor på annan ort, andra har ett heltidsjobb vid sidan av studierna. Alla sparar restid och universitetet kan spara in på salskostnader. Dessutom “ger [detta] yrkesverksamma möjlighet att studera och byta bana mitt i livet”, som en klok utbildningsminister en gång sade.

Givetvis anser jag att de som vill ha studierna på plats i framtiden ska kunna ha det, det är en självklarhet. Lika självklart har det blivit efter två år av restriktioner att det fungerar att bedriva distansutbildning. Det är förlegat att 2022, i en digitaliserad värld, tvinga SAMTLIGA studenter till en viss fysisk plats när de faktiskt kan sitta var som helst och såväl ta del av som bidra i studierna på samma sätt som annars. Genom att exempelvis erbjuda seminariegrupper såväl på distans som på plats och att spela in salsföreläsningar gynnas alla studenter, oavsett preferenser och förutsättningar. På frågan om det är möjligt kan kort framföras att ett antal universitet och högskolor runt om i Sverige har lyckats bra med detta under den senaste tiden.

Således efterfrågar jag en fortsättningsvis anpassningsbar utbildningsform där man, väl antagen till en högre utbildning på ett svenskt lärosäte, har möjlighet att ta del av flertalet utbildningsmoment på distans som exempelvis föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Varför är det viktigt?

Förutom det som angetts ovan kan en generell sammanfattning vara på sin plats: Att människor ges möjligheten och friheten att studera på ett sätt som passar dem möjliggör för ett mer välutbildat land som är bättre anpassat för att lösa framtidens utmaningar. Det möjliggör för arbetsgivare att anställa människor med behövlig och efterfrågad kompetens. Slutligen möjliggör det för människor att byta karriär samt erhålla bättre förutsättningar och förmåner under sitt arbetsliv.

Hur den kommer att överlämnas

Namninsamlingen kommer att läggas på utbildningsminister Anna Ekströms bord då vi har växt oss tillräckligt starka för att kunna påverka på riktigt!

Kategori

Uppdateringar

2022-03-03 22:40:57 +0100

Knappt en vecka efter att kampanjen drog igång och vi är nu en bit över 200 som har satt våra namn på pränt i kampen för en mer flexibel utbildningsform. Efter vår starka start har vi ökat i en bra takt. Det ska vi fortsätta med.

Vi behöver din hjälp för att växa och sprida oss. Ifall du vet någon som håller med oss om att varje student ska ges möjligheten att välja om den vill ha utbildningsmoment på distans eller plats, kontakta dem. Sprid ordet i dina kretsar och dela i grupper eller på sidor där vi kan påverka. Och glöm inte att detta är en kamp som går att bekämpa på olika nivåer: Gör som jag, och många därtill, och skicka texten i beskrivningen till din institution på ditt lärosäte så att påverkan nås även lokalt.

Vi gör detta tillsammans, för att det är då vi är som starkast.

2022-02-28 22:15:06 +0100

På kvällen drygt tre dygn efter lanseringen kan jag säga att vi har nått vårt första mål: Tack vare er har kampanjen just tagit det stora klivet över hundra underskrifter! Men vi är inte färdiga än.

Nu behöver vi hjälpas åt och göra allt vi kan för att växa och sprida oss. Ifall du vet någon som håller med oss om att varje student ska ges möjligheten att välja om den vill ha utbildningsmoment på distans eller plats, kontakta dem. Sprid ordet i dina kretsar och dela i grupper eller på sidor där vi kan påverka. Och glöm inte att detta är en kamp som går att bekämpa på olika nivåer: Gör som jag, och många därtill, och skicka texten i beskrivningen till din institution på ditt lärosäte så att påverkan nås även lokalt.

Vi började starkt, nu ökar vi.

2022-02-28 21:47:50 +0100

100 underskrifter nådda

2022-02-27 16:58:33 +0100

50 underskrifter nådda

2022-02-25 18:42:52 +0100

25 underskrifter nådda

2022-02-25 15:09:50 +0100

10 underskrifter nådda