Hoppa till huvudinnehåll

Till: Sundbybergs kommunpolitiker

Inga fler olyckor - gör Enköpingsvägen säker nu!

Kära kommunpolitiker,

På kort tid har vi som bor i Ursvik drabbats av flera trafikolyckor i korsningen Enköpingsvägen/Milstensvägen. Varje dag behöver vi köra, gå och cykla över korsningar som inte är säkra. Hastighetsgränsen på 60 km/h hålls inte, bilar kör mot rött och gående hinner knappt över vägen innan trafikljusen slår om till rött. Att bli stående i refugen med små barn eller en hund är en mardröm. Flera bilar har blivit påkörda när de ska svänga ut på Enköpingsvägen.

Vi kan inte längre lita till den änglavakt som i flera fall skyddat människorna som blivit påkörda. Jag som startar namninsamlingen var själv med om att hämta min son ur en bil som blev skrot. Inte en människa till ska behöva vara med om en olycka bara för att kommunen inte prioriterat säkerheten högre.

Vägen behöver byggas om nu!

Hastigheterna måste ner på riktigt - inte bara på skyltarna. Säkerheten måste komma i första rummet. Kommunen behöver omgående begära tillstånd att sätta upp hastighetskameror och vidta andra åtgärder som får bilister att sänka farten. Gående behöver få mer tid på sig att säkert korsa Enköpingsvägen.

Varför är det viktigt?

Jag vet att vi är många som gång på gång tänkt att det inte känns säkert att passera korsningen. Som förfärats över olyckorna. Genom att vi skriver under och visar att vi är många som ser problemet kan vi få kommunpolitikerna att förstå allvaret. Det är inte bara en enskild olycka på grund av en enskild fartdåre - det är en osäker väg som politikerna både kan och bör ta ansvar för att bygga om.

Hur den kommer att överlämnas

Jag avser att överlämna namninsamlingen till kommunfullmäktige i Sundbyberg.

Ursvik, Sundbyberg, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2021-08-01 19:06:47 +0200

500 underskrifter nådda

2021-08-01 12:24:19 +0200

100 underskrifter nådda

2021-08-01 12:01:13 +0200

50 underskrifter nådda

2021-08-01 11:45:05 +0200

25 underskrifter nådda

2021-08-01 11:38:32 +0200

10 underskrifter nådda