Tillbaka till kampanj

Till: Länsstyrelsen Västra Götaland, Karlsborgs Kommun, Laxå Kommun, Gullspångs kommun, Töreboda kommun, Bergstaten, Karolina Skog, Mikael Damberg, Sven-Erik Bucht

Inga gruvor vid Unden!

Anledning att skriva under

  • Miljön är långsiktig. Gruvdrift är kortsiktig. Miljön är långt viktigare än ekonomisk vinning.