Hoppa till huvudinnehåll

Till: Länsstyrelsen Västra Götaland, Karlsborgs Kommun, Laxå Kommun, Gullspångs kommun, Töreboda kommun, Bergstaten, Karolina Skog, Mikael Damberg, Sven-Erik Bucht

Inga gruvor vid Unden!

Sjön Unden är hotad. Denna kampanj drivs av arbetsgruppen ”Vi som brinner för Unden”. Vi har manifesterat vårt engagemang och oro med stor framgång. Söndag den 19 november samlades över 500 personer kring 30 vårdkasar, runt hela sjön. Vi har visat att vi är rädda om vår sjö. Men det här är bara början. Vi behöver hjälp att stoppa exploateringen.

Ett australiensiskt företag, European Cobalt Ltd, har fått undersökningstillstånd beviljat vid Havsmon-Igelstad.
De kommer där att borra efter kobolt, guld, koppar och zink. En eventuell gruvbrytning skulle innebära ett dagbrott med intilliggande avfallsdamm. Tidigare gruvprojekt har visat att dessa avfallsdammar ofta läcker och brister. Något som skulle få stora konsekvenser för miljön, däribland föroreningar av sjön Unden med omnejd.

The lake Unden, in Tiveden and Gränsbygden is threatened. We're a group of 500 people committed to Unden, that has shown our concern for the lake by making beacons all around the lake. The threat - an Austrailian mining company. They want to exploit an area south of Unden called Havsqmon-Igelstad, which is very close to the lake. They're looking for cobalt, gold, copper and zink. The quantities of these metalls, (measured 30 years ago by swedish LKAB) is so low, that they'll have to make a huge open-cast mining with macerate damms nearby . These sort of damms are known to leak or burst, which would mean a disaster for Unden, the nearby surroundings and also the water running from under towards Vättern. This is just the beginning. We need help from our governments to stop this exploitation!

Varför är det viktigt?

Unden är en källvattensjö med ca 40% tillrinning underifrån och används idag som dricksvattentäkt av lokalbefolkningen. Det är en mytomspunnen sjö, som har en stor plats i hjärtat på boende i området såväl som turisterna. Det är en kraftfull sjö, av stor vikt för rekreation.

Unden är även klassad som ett riksintresse för friluftsliv och naturvård.
Anledningen till detta är den artrika faunan, det klara vattnet, det relativt opåverkade avrinningsområdet och de fina badstränderna samt den sydsvenska rödingstammen. Det finns fornminnen och hotade växter. Många fågelarter lever i Unden, bland annat fiskgjuse och storlom och en del av Unden ingår i ett Natura 2000-område. (Natursidan.se, Kristina Bäck)

Unden is a clearwater lake, used as a source for drinking water, for recreation and fishing. It's a mythical lake which takes place in heart of both locals and tourists. It's a very powerful place. The fauna is rich and there are ancient monuments in the area.

Länkar

Uppdateringar

2017-12-10 10:13:08 +0100

1,000 underskrifter nådda

2017-12-08 08:06:06 +0100

500 underskrifter nådda

2017-12-07 16:40:26 +0100

100 underskrifter nådda

2017-12-07 15:52:40 +0100

50 underskrifter nådda

2017-12-07 15:15:51 +0100

25 underskrifter nådda

2017-12-07 14:45:59 +0100

10 underskrifter nådda